• Öppna menyn

Om veterinär Lars Kristiansson

Som veterinär har jag mötts av patienter och djurägare med frågeställningar som inspirerat mig att söka mer kunskaper. Detta stimulerar mig till att delta i 2 till 3 vidareutbildningar per år. Medlemskap i olika yrkesföreningar hjälper mig att vara uppdaterad om kunskapsutvecklingen inom olika delar av veterinärmedicinen.
När jag i undersökning och behandling kan använda två decenniers erfarenhet tillsammans med ny kunskap ger det mig en stor glädje i arbetet.

Utbildning


Medlemskap