• Öppna menyn

Tandvård

I undersökningen och behandlingen av hästens tänder har det skett en stor utveckling. Att använda bra belysning, spegel och sond i undersökningen ger möjlighet till att undersöka munnen och bestämma en riktad behandling. Slipmaskin för behandling av enskild tand gör möjlighet till att spara tänder och att göra bettkorrigering. Hästens bett förändras genom åren vilket bland annat kan ge upphov till glesbett med inpackning och infektion som följd.
Karies som är en bakterieinfektion med uppluckring av tanden kan även ses hos häst vilket även det behöver behandling. Likaså ses frilagda tandhalsar som även det behöver åtgärdas.

Veterinär Lars Kristiansson har genomfört trestegs utbildningen i hästtandvård vid Sveriges Lantbruksuniversitet