• Öppna menyn

Ögonsjukdomar och skador på ögon

Skador på hornhinna, ögonlock och tårkanal innebär skador på ögats yttre skyddsbarriär. Skador som kan verka små och obetydliga vid första kontrollen men kan ha avgörande betydelse för synen. Ytliga skador i hornhinnan kontrolleras med infärgning av hornhinnan. Ögats ytliga men även djupare delar undersöks med ett oftalmoskop. Att använda en tonometer möjliggör att mäta trycket i ögat. Förhöjt eller sänkt tryck i ögat visar på sjukliga processer i ögat som behöver fortsatt undersökning. Vid ett slag mot huvudet kan det uppstå tryckförändring i ögat varför tonometer även är ett bra instrument vid dessa tillfällen. Olika läkemedel används i undersökningen. Vanligt är att vidga pupillen för att undersöka strukturer i ögat innanför pupillen. När pupillvidgande läkemedel använts innebär det att patienten får svårt att möta vanligt dagsljus under de närmaste timmarna.