• Öppna menyn

Endoskopi

I hästens svalg kan problem med mjuka gommen men även struplocket uppkomma vilket kan ge problem med syresättningen och i vissa fall ge avvikande andningsljud.

Det finns hos hästar en utbuktning av örontrumpeten vanligen benämnd luftsäck. Stora blodkärl och nervbanor ligger ytligt i luftsäckens väggar. Infektioner i svalget kan även lokaliseras till luftsäcken med svåra problem som följd.

Hästar kan ha en ansamling av slem i luftstrupen som tecken på infektion men även som följd av inflammation. Genom att använda ett endoskop kan dessa områden undersökas, provtas och riktad behandling kan sättas in.