• Öppna menyn

Kolik

Begreppet kolik används för att beskriva smärta från bukorgan. Det kan vara smärta från tarmar, njurar, urinblåsa, äggstockar, livmoder, testiklar.
Vanliga tecken på kolik är exempelvis att hästen tittar sig mot magen, är orolig, svettas onormalt, avföring kan vara lösare eller hårdare än normalt, häftig andning, vill lägga sig ner och ibland rullar över rygg.
Kolik kan vara ett livshotande tillstånd för hästen och det är viktigt att snabbt ta kontakt med veterinär för undersökning och behandling.

I veterinärundersökning vid kolik ingår vanligen kontroll av hjärtfrekvens, andningsfrekvens, slemhinnor, tarmljud och reaktion för beröring av bukväggen. Kroppstemperatur kontrolleras och även rektalisering för kontroll av olika delar av tarmars position samt tarmväggens konsistens och tarminnehåll.

Hästen sondas vilket innebär att en slang förs via näsborre ner i magsäcken och innehåll i magsäck kontrolleras genom att genom slangen hälla ner ljummet vatten i magsäcken och hälla tillbaka det så kallad hävertering. Vid vissa tillfällen kan det vara orsak att ta ett prov på vätskan från bukhålan. Ibland kan det även vara skäl att göra en ultraljudsundersökning av buken.
Den sammanvägda bilden av olika fynd ger den diagnos som avgör fortsatt hantering av koliken. Vissa fall behöver snabbt remitteras till djursjukhus för eventuell operation varför det är bra att ha kontrollerat att det finns tillgång till bil och hästtransport innan veterinären kommer.


Andra gånger är det möjligt att göra medicinsk behandling hemma i stallet. Det kan vara fråga om att genom hävertering av magsäcken minska på gas och mängden foder i mag-tarmkanalen. Det är även fråga om vätsketerapi i form av dropp och att ge vatten i sondslangen tillsammans med paraffinolja och andra preparat. Hästen får smärtstillande medicin.

För att medicinsk behandling skall kunna genomföras i stallet krävs det att djurägaren och/eller någon annan kan vara med och assistera veterinären.

Faktorer som kan orsaka kolik på häst:

  • Foder av dålig hygienisk eller strukturell kvalité
  • Få utfodringstillfällen
  • Stress i samband med utfodring. Tuggar inte maten ordentligt
  • Problem att tugg pga tandproblem
  • Magsår
  • Inte tillgång till friskt vatten under hela dygnet. Hästar dricker sig otörstiga. De kan inte genom att vid enstaka tillfällen dricka vatten och då fullt ut kompensera för att de inte har haft fri tillgång till vatten tidigare.