• Öppna menyn

Rörelsestörning

Hälta hos häst, hund och katt

För att rörelse ska vara normal förutsätts att det inte gör ont men även att nervsystemet kan styra rörelsen på ett korrekt sätt.
Rörelsestörning kan innebära en ovilja att belasta ett ben korrekt. Det kan även vara problem exempelvis vid igångsättning, avsaktning, övergång mellan olika gångarter, avvikelser i ryggning samt att bakbenen inte följer frambenens linje så kallat att spåra.
I ridningen eller körning kan det visa sig i svårigheter att
  • svänga
  • hoppa hinder i ett varv men fungera bra i det andra varvet
  • få korrekt avsprångspunkt eller hoppkurva i hoppning
  • vända åt det ena hållet, men inga problem att vända åt det andra hållet
  • fatta höger eller vänster galopp
Dessa rörelseproblem kan vara orsakade av smärta från så väl extremiteter (benen) som ryggen. Det kan även vara fråga om ett neurologiskt problem varför en hältutredning i vissa fall behöver kompletteras med en neurologisk undersökning.

Problem med att sadla, få sadel att passa kan vara relaterat till att hästen har ont i ryggen och undviker sadel – sadelgjord av denna orsak.

I den veterinärmedicinska utredningen av rörelsestörning och behandling är kiropraktik och akupunktur integrerad i den medicinska undersökningen och behandlingen.