• Öppna menyn

Hästpass

Vid medicinsk behandling av häst kan det finnas orsak att använda läkemedel som innebär att information ska skrivas in i hästens pass. Det är därför bra om hästens pass finns med vid veterinärbesöket.