• Öppna menyn

Akupunktur

Akupunkturbehandling finns beskriven i texter från 2700 f.kr. Akupunktur kom in i västerländsk veterinärmedicin under 1960-talet. Efter att Kina öppnats 1972 möjliggjordes ett ökat utbyte vilket ledde till bildandet av International Veterinary Acupuncture Society (IVAS) 1974. IVAS har genom kontroll av utbildning i akupunkturmedicin för legitimerade veterinärer en granskande funktion över hela världen. Efter genomgången grundutbildning ges möjlighet till examination och certifiering av IVAS.
IVAS kräver att veterinären deltar i kontinuerlig vidareutbildning för att vidmakthålla giltig certifiering.

Akupunktur används framför allt vid smärtbehandling men även vid neurologiska sjukdomar, ämnesomsättningsproblem och reproduktionsproblem.

National Institute of Health (NIH) är ett statligt organ i USA med uppgift att göra granskning och presentation av publikationer för allmänheten och professionen inom så väl human som veterinär medicin.

Veterinär Lars Kristiansson är certifierad vid International Veterinary Acupuncture Society.