• Öppna menyn

Kiropraktik

Olika former av manipulation av ryggkotpelaren finns beskrivet i texter ända från 2700 f. Kr. Kiropraktik fick sin nu varnade definition i början av 1900-talet.

Kiropraktik inom veterinärmedicinen fick sin struktur genom Sharon L Willoughby som legitimerad veterinär även utbildat sig i kiropraktik vid Palmer College of Chiropractic. Hon fick sin Doctor of Chiropractic examen 1986.

Utbildning av legitimerade veterinärer och legitimerade human kiropraktorer i kiropraktik för djur utvärderas av American Veterinary Chiropractic Association och International Veterinary Chiropractic Association. I samarbete mellan legitimerade veterinärer och legitimerade human kiropraktorer utvärderar AVCA och IVCA de skolor som är anslutna till respektive organisation. Dessa organisationer ger även möjlighet till certifieringsexamination efter godkänd grundutbildning. Certifieringen kräver kontinuerlig vidareutbildning för att vara giltig.

Kiropraktik ingår numer som en del i utbildningen vid vissa universitet.
Det är framför allt vid undersökning av ryggrelaterad smärta, hälta och rörelsestörning som kiropraktik används inom veterinärmedicinen.

Veterinär Lars Kristiansson är certifierad veterinär kiropraktik vid International Veterinary Chiropractic Association