• Öppna menyn

Medlemskap

 • Sveriges Veterinärförbund
 • Företagande Veterinärers Förening (FVF)
 • Hästsektionen Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS Hästsektionen)
 • International Veterinary Acupuncture Society www.ivas.org
 • Nordic Veterinary Acupuncture Society www.novas.dk
 • International Veterinary Chiropractic Association www.ivca.de
 • British Equine Veterinary Association www.beva.org.uk

Certifierad medlem

 • Certifierad Veterinär akupunktur
 • Certifierad Veterinär kiropraktik
  • International Veterinary Chiropractic Association www.ivca.de
Certifiering i dessa internationella organisationer kräver grundutbildning och godkänd examination inom kunskapsområdet samt deltagande i kontinuerlig vidareutbildning som arrangeras inom kunskapsområdet.